clear
یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا
مرکز خدمات روانشناختی سیاووشان

استخدام مسئول پذیرش ( ۱ ماه قبل )

در شرکت مرکز خدمات روانشناختی سیاووشان

domain

:گروه شغلی

مسئول دفتر/ امور اداری

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | میرداماد

الزامات

مقطع تحصیلی

دیپلم کارشناسی کارشناسی ارشد

بازه سنی

۲۰ تا ۵۰ سال

جنسیت

زن

الزامات

کمتر از ۲ سال در زمینه پذیرش

دانش و مهارت

روانشناسی
40 % Complete
Office
40 % Complete
انگلیسی
40% Complete

مهارت های رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

وظایف و مسٔولیت ها

پاسخگویی به تلفن

وقت دهی به مراجعین

هماهنگی وقت درمانگران

گزارش نویسی در زمان تحویل شیفت

گزارش مالی

شروع کنید

درباره شرکت

از آن جایی که خاستگاه و بالیدنگاه سیاووشان در حوزه ی فرهنگ و تمدن ایرانی است ، در ارایه تمام خدماتش دغدغه های ملی و اجتماعی این مرز و بوم را مد نظر قرار می دهد ، چه در تعاملی تنگاتنگ با فرد ، جامعه و فرهنگ ملی، مسیر خویش را با مخاطبانش می پیماید و نمی تواند به این دغدغه ها بی انگیزه باشد و در عین حال به خدماتش عمق و گسترش بخشد.سیاووشان این باور اخلاقی را سر لوحه ی عملکرد تمام خدمات خویش می داند که از راستی و درستی در مسیر خدمت نلغزد و به کژراهه نگرود. برای جلب و نگهداری مخاطب از اصالت علمی و هدفمندی دانش ورزانه خویش نکاهد و منافع خود را بر منافع مخاطبان رجحان نبخشد. هم چنین در رابطه با همکاران و متخصصان نیز به وادی رقابت نا سالم و تخریب گر پای ننهد وپیروزی خود را در نا کامی و شکست دیگری نجوید.سیاووشان به پشتوانه فرهنگ ملی و دینی و نیز اخلاق فریضه گرایانه ، انسان را غایت می نگرد نه وسیله و مسیر.از این روی مراعات شأن انسانی بر هر چیز دیگر برای سیاووشان مقدم است و کرامت انسانی محور معنا بخش تمام خدمات اوست .سیاووشان بر این باور است که نظام های اندیشه ، ارزش و نگرش انسان ها تفاوتی چشمگیر دارند ، که هیچ یک را بر دیگری نمی توان یکسو نگرانه برتری بخشید . از این روی در مرکزی که مخاطبانش افراد هستند باید با هر جنسیت ، ملیت ، قومیت و مذهبی افراد پذیرفته گردند و به گونه ای برابر از خدمات بهره مند شوند و مولفه های یاد شده موجب تبعیض نگردد.مسئولیت پذیری برای سیاووشان نه یک وظیفه ، بلکه یک ارزش است و این ارزش برایش یک رکن اخلاقی و بسیار تعیین گر است.

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

19 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 19 روز کاری می‌باشد