کارشناس تحلیلگر مالی-حقوقی

نهاد مالی

۱ ماه قبل

 • تمام وقت
 • توافقی
 • حسابداری / حسابرسی
 • محدوده ونک
 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت

وظایف و مسئولیت ها

مطابقت گزارش های مالی ارزیابی مالی شرکت ها تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها ارائه گزارش های تحلیلی مالی به شرکت ها بازدید دوره ای از شرکت های زیر مجموعه در سراسر کشور تدوین دستور العمل و شیوه نامه فعالیت های شرکتی ارائه گزارش های تحلیلی از ساختار، نقاط ضعف و فرصت های بهبود شرکت های زیر مجموعه

مهارت های رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

معرفی نهاد مالی

 • نهاد مالی

سایر آگهی های این شرکت

 • کارمند اداری

  ۱ ماه قبل پروژه ای