• تمام وقت
  • توافقی
  • مسئول دفتر / امور اداری
  • منطقه آزاد چابهار
  • جزئیات موقعیت شغلی
  • درباره شرکت
  • جنسیت:   مرد

وظایف و مسئولیت ها

پیگیری امور اداری در اداره های مختلف

مهارت های رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت

معرفی اقیانوس فلز لیپار

  • شرکت معدنی