بهاران سازان ارتباط پویا

استخدام کارمند اداری ( ۱ هفته قبل )

در شرکت بهاران سازان ارتباط پویا

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

مسئول دفتر/ امور اداری

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | یوسف آباد خ سیزدهم شماره ۵۲

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

پرداخت الکترونیک بانکی

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

10 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 10 روز کاری می‌باشد