استخدام کمک حسابدار

۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
این آگهی منقضی شده است
  • جزئیات موقعیت شغلی
  • درباره شرکت
نوع همکاری
رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
کارشناسی
جنسیت
زن
بازه سنی
۲۰ تا ۳۰ سال

شرح شغل / وظایف


  • آشنا به قوانین ارزش افزوده و مالیات

  • آشنایی نسبی به استانداردهای حسابداری، قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی

  • مسلط به ثبت اسناد مالی و مغایرت گیری 

  •  پیگیری وصول مطالبات

الزامات / مهارت‌ها


  • آشنا به نرم افزار سپیدار و اکسل

  • دقیق .منظم و پیگیر

معرفی فراسازان آویژه

  • شــرکت فراســازان آویــژه فعالیــت خــود را از ســال ۱۳۸۹ آغــاز کــرده اســت. بــا توجـه بـه رونـد روبـه رشـد صنعـت سـاختمان و معرفـی محصـولات جدیـد دراین صنعـت ، شـرکت فراسازان آویژه محصولـی فنـی، ایمـن و مقـرون بـه صرفـه به نام میلگرد بستر را جهـت پایـداری دیــوار هــا در برابــر بلایــای طبیعــی نظیــر زلزله،ســیل، طوفــان و… بــه بــازار عرضــه داشـته اسـت. در حـال حاضـر ایـن شـرکت بـه عنـوان تنهـا تولیـد کننـده ی میلگرد بستر ( وال پست ) دارای گواهــی نامــه فنــی از مرکــز تحقیقــات راه،مســکن و شهرســازی مــی باشــد.

آگهی‌های استخدام مرتبط

استخدام کمک حسابدار

گروه طراحان نهاکی - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام کمک حسابدار خانم

پوشاک ایرانیان - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام حسابداری مالی

کاویان هم افزا - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

استخدام حسابدار

آميزه های پليمری ابهر - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

استخدام حسابدار

اعتماد تجارت کیهان - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

پیگیری قطعی