استخدام کارشناس آزمایشگاه (شیمیست)

جویا بهنود

۱ ماه قبل

 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت

وظایف و مسئولیت ها

- انجام آزمایشات شیمیایی مواد غذایی

- محاسبه عدم اطمینان،ثبت نتایج و ارائه گزارشات

- کمک درانجام آزمایشات دستگاهی

معرفی جویا بهنود

 • محل کار: احمدآباد مستوفی - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

سایر آگهی های این شرکت

 • کارشناس کنترل کیفیت مواد غذایی (کرمان)

  ۶ روز قبل تمام وقت

 • کارشناس کنترل کیفیت مواد غذایی - مشهد

  ۶ روز قبل تمام وقت

 • کارشناس کنترل کیفیت مواد غذایی - کرج

  ۶ روز قبل تمام وقت

 • کارشناس مالی

  ۱ ماه قبل تمام وقت