مطبخ ارا

استخدام مهندس صنایع ( ۱ ماه قبل )

در مطبخ ارا

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

مهندسی صنایع

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | کیلومتر ۱۶ جاده مخصوص کرج -بلوار ۵۶ -بن بست ۲ -پلاک ۵

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

مطبخ ارا فعال در حوزه تولید آشپزخانه های صنعتی است.اين محيط افراد تشويق شوند، به عملكردهای آنان ارج نهاده شود و برای همه افراد در تمام سطوح سازمان ارزش و احترام نهادينه گردد. شركت برای مشاركت در تقويت بنيان‌های اقتصادی جامعه به عنوان یک شهروند خوب انجام وظيفه نموده و هميشه خود را در قبال جامعه‌ای كه در آن فعاليت می‌نمايد، مسئول می‌داند. شركت گوش به زنگ تغييرات بوده و مترصد است با استفاده از فرصت‌های جديد بتواند نوآوری‌ها و خلاقيت‌های خود را بروز دهد. شركت مطبخ آرا حوزه جغرافيايی تحت پوشش خود را تا آنجا گسترش می‌دهد كه بتواند با تجربيات و توانايی‌های بالقوه، از فرصت‌ها به شيوه معقول استفاده، و دارای بازده مالی مناسب و شايسته‌ای گردد. شركت معتقد است كاركنان بزرگترين دارايی سازمان هستند و می‌كوشد تا محيطی پر انگيزه بر آن حاكم نمايد تا در شركت مطبخ‌آرا توليد‌كننده تجهيزات آشپزخانه‌های صنعتی و ارائه‌دهنده خدمات مرتبط، با بهترين كيفيت می‌باشد. ويژگی ممتاز شركت، ارائه ارزش‌ها، پاسخ مناسب به انتظارات و تامين منافع مورد نظر مشتريان است. هر فرد و یا سازمانی كه قصد طراحی، راه‌اندازی و استفاده از سيستم‌های پخت صنعتی و سرو غذا را داشته باشد، مشتری مطبخ آرا محسوب می‌شود. فلسفه وجودی شركت، شناخت نياز مشتريان و بكارگيری تمام امكانات برای كسب رضايت و خشنودی آن‌ها با حفظ روابط بلند مدت است.

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

10 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 10 روز کاری می‌باشد