کارشناس مسلط به اکسل

پارس صحت آزمون

۱ ماه قبل

 • تمام وقت
 • توافقی
 • مسئول دفتر / امور اداری
 • ستارخان-خیابان باقرخان
 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت

وظایف و مسئولیت ها

انجام امور اداری با تسلط کامل به اکسل و ورد و همچنین مسلط به مفاهیم علوم پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و نیز برق از نظر شناخت کمیت های اندازه گیری و تبدیل واحدها نیازمندیم. هوش، دقت و سرعت عمل بالا از موارد مهم برای این ردیف شغلی می باشد.

مهارت های رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

معرفی پارس صحت آزمون

 • آزمایشگاه کالیبراسیون (ابزار دقیق)