پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی

درباره پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی

۱) تدوین استاندارد
۲) ممیزی و صدور گواهینامه سیستم های مدیریت (کیفیت، ایمنی، محیط زیست، انرژی و ...) و ترویج استقرار این سیستم ها
۳) بازرسی و صحه گذاری محصولات
۴) ارائه خدمات آموزشی

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید