• تمام وقت
 • توافقی
 • برنامه نویسی
 • میدان آرژانتین
 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت

وظایف و مسئولیت ها

آشنایی با زبان برنامه نویسی آشنایی اولیه با ERP

مهارت های رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)

معرفی توسعه منابع انسانی سرآمد

 • توسعه منابع انسانی سرآمد

سایر آگهی های این شرکت

 • کارشناس پروژه

  ۴ روز قبل تمام وقت

 • کارشناس استقرار و آموزش

  ۴ روز قبل تمام وقت

 • پشتیبان نرم افزار

  ۴ روز قبل تمام وقت

 • کارشناس شیمی (آزمایشگاه کنترل کیفیت)

  ۴ روز قبل تمام وقت