• تمام وقت
 • توافقی
 • برنامه نویسی
 • تهران, میدان آرژانتین
 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت

وظایف و مسئولیت ها

آشنایی با زبان برنامه نویسی آشنایی اولیه با ERP

مهارت های رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)

معرفی توسعه منابع انسانی سرآمد

 • توسعه منابع انسانی سرآمد

سایر آگهی های این شرکت

 • مسئول دفتر

  ۱ ماه قبل تمام وقت

 • کارشناس خرید و تدارکات

  ۱ ماه قبل تمام وقت

 • کارشناس حسابداری (کرج)

  ۱ ماه قبل تمام وقت

 • رئیس حسابداری (کرج)

  ۱ ماه قبل تمام وقت