Visicians

درباره Visicians

شرکت ما از سال ۲۰۰۳ فعالیت خود را در جهت تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکتهای اروپایی و حوزه بین الملل و تایید صلاحیت آنها آغاز کرده و اکنون در ایران دفتر نمایندگی راه اندازی کرده که برخی امور اداری مربوط به ایران در این مجموعه صورت میگیرد.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید