opengate

درباره opengate

OpenGate یک استارتاپ با ایده ای جدیده که تقریباً یکساله شروع به کار کرده و در حال حاضر برای ورود به شتابدهنده در حال تیم سازی است. فعالیت اصلی ما مربوط به ارائه راهکارهای یکپارچه به بیزینس های کوچک مثل کلینیک ها، باشگاه های بدنسازی، سالن های زیبایی و ... است بطوری که تمام نیاز های نرم افزاری این مشاغل پاسخ داده شود و برخی از روند ها نیز بهبود پیدا کند.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید