یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

سفرهای علی بابا

گردشگری و هتلداری

تاسیس ۱۳۹۳

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

مراحل فرآیند جذب درسفرهای علی بابا

گام ۱

دریافت و بررسی رزومه

بررسی رزومه های جمع آوری شده از منابع مختلف

گام ۲

مصاحبه تلفنی

بررسی موارد اولیه برای دعوت به مصاحبه حضوری

گام ۳

مصاحبه تخصصی

ارزیابی از طریق مصاحبه و تست های تخصصی در یک یا چند مرحله

گام ۴

مصاحبه با واحد منابع انسانی

ارزیابی از طریق مصاحبه و تست های منابع انسانی در یک یا چند مرحله

گام ۵

مصاحبه نهایی

ارزیابی از طریق مصاحبه با مدیر ارشد

گام ۶

تصمیم گیـری نهایی

جمع بندی نظرات و تصمیم گیـری نهایی از بین گزینه های منتخب

گام ۷

اعلام نتیجه مصاحبه به کاندیدا

در صورت مثبت بودن آن، ارسال جزئیات پیشنهاد شغلی علی بابا به فرد منتخب جهت اعلام نظر

24 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 24 روز کاری می‌باشد