فرصت اشتغال در همکاران سیستم

همکاران سیستم

آی تی

تاسیس ۱۳۶۶

بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

مراحل فرآیند جذب درهمکاران سیستم

گام ۱

بررسی رزومه ها

در این مرحله اگر متقاضی رزومه خود را در وب سایت ما ثبت کرده باشد، تا ۷۲ ساعت بعد، اولین پاسخ بررسی رزومه را دریافت می کند.

گام ۲

مصاحبه تخصصی

در این مرحله ظرف یک هفته کاری با متقاضی تماس گرفته و اولین قرار مصاحبه تنظیم می شود. اگر دو طرف مایل به ادامه مسیر باشند، مصاحبه های دیگری هم انجام می شود و فرد به پیش کمیته معرفی خواهد شد.

گام ۳

پیش کمیته

در پیش کمیته، درخواست کننده با واحد منابع انسانی مصاحبه تلفنی انجام می دهد و مدارک و اطلاعات لازم را برای این واحد ارسال می کند.

گام ۴

کمیته جذب

آخرین مرحله از فرایند استخدام در همکاران سیستم با حضور یکی از مدیران ارشد و دو مدیر میانی برای تصمیم گیـری نهایـی در خصـوص تعییـن تکلیف درخواست همکاری است.

21 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 21 روز کاری می‌باشد