یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

ارتباطات مبین نت

آی تی و تلکام

تاسیس ۱۳۸۷

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

مراحل فرآیند جذب درارتباطات مبین نت

گام ۱

ارسال رزومه

گام ۲

مصاحبه مبتنی بر شایستگی

گام ۳

آزمونهای تخصصی معتبر و استاندارد بین المللی شخصیت شناسی و..

24 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 24 روز کاری می‌باشد