استخدام در کارگزاری مفید

کارگزاری مفید

بورس و بازار سرمایه

تاسیس ۱۳۷۳

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

25 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 25 روز کاری می‌باشد