یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

شاتل

آی تی و تلکام

تاسیس ۱۳۸۱

بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

23 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 23 روز کاری می‌باشد