فرصت شغلی و استخدامی های جدید طبیعت زنده (سینره)

طبیعت زنده (سینره)

داروسازی و پزشکی

تاسیس ۱۳۷۶

بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی فعال ۷۱

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

22 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 22 روز کاری می‌باشد