طبیعت زنده (سینره)

داروسازی و پزشکی

تاسیس ۱۳۷۶

بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی فعال ۷۱

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

21 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 21 روز کاری می‌باشد