فرصت اشتغال در صوتی و تصویری سروش}}

صوتی و تصویری سروش

30 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 30 روز کاری می‌باشد