یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

انرژی دانا

نفت، گاز و پتروشیمی

تاسیس ۱۳۷۹

بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر

مراحل فرآیند جذب درانرژی دانا

گام ۱

درج موقعیت شغلی

پس از اتخاد تصمیم نهایی در خصوص استخدام منابع انسانی جدید، آگهی با ذکر شرح وظایف و شرایط احراز در وب سایت شرکت، کانال های داخلی و کارمندیابی معتبر درج می شود.

گام ۲

غربال گری رزومه ها

مسئولین جذب استعداد با همکاری مدیر مربوطه، رزومه های دریافتی را بر اساس شرایط عمومی احراز شغل غربال کرده و پس از بررسی، رزومه های منتخب اولیه را برای مصاحبه لیست می نمایند.

گام ۳

فرایند مصاحبه

1) مصاحبه تلفنی 2) مصاحبه فنی 3) مصاحبه رفتاری

گام ۴

انتخاب

انتخاب متقاضی نهایی به پیشنهاد مدیر مربوطه و تأیید هم زمان معاون وی و معاون منابع انسانی انجام می شود. مسئولین جذب استعدادها، حقوق درخواستی متقاضی را با دامنه رتبه شغلی مورد نظر تطبیق می دهد. کلیه رزومه هایی که پذیرفته نشده اند در بخش منابع انسانی ذخیره ً خواهند شد تا در زمان ایجاد موقعیت شغلی مرتبط مجددا مورد بررسی قرار گیرند و همچنین ایمیل برای اطلاع رسانی از عدم پذیرش فرد برای متقاضیان ارسال می شود.

23 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 23 روز کاری می‌باشد