آگهی کار در ایگرد

ایگرد

تجارت الکترونیک

تاسیس ۱۳۹۶

۱۰ تا ۵۰ نفر

مراحل فرآیند جذب درایگرد

گام ۱

آگهی استخدام

انتشار آگهی استخدام متناسب با نیاز سازمانی ایگرد

گام ۲

بررسی رزومه های ارسالی داوطلبان استخدام

بررسی دقیق سوابق کاری و تحصیلی داوطلبانی که رزومه ارسال کرده اند.

گام ۳

برگزاری جلسه مصاحبه اول

دعوت از داوطلبانی که رزومه ی آن ها برای مصاحبه تایید شده است.

گام ۴

بررسی و پایش اطلاعات مصاحبه ی اول داوطلبان استخدام

پایش دقیق اطلاعات و مقایسه ی داوطلبان حاضر در مصاحبه اول

گام ۵

برگزاری جلسه مصاحبه دوم

دعوت از داوطلبانی که مصاحبه ی اول آن ها تایید شده است.

گام ۶

استخدام داوطلب

ارائه ی مدارک فردی و تحصیلی

4 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 4 روز کاری می‌باشد