فرصت شغلی عصر آسان کالا

عصر آسان کالا

تجارت الکترونیک

4 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 4 روز کاری می‌باشد