استخدام در رسام افزار کیمیا}}

رسام افزار کیمیا

آی تی

تاسیس ۱۳۹۷

۱ تا ۱۰ نفر

25 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 25 روز کاری می‌باشد