آگهی استخدام آنلاین در صنعت غذایی کورش

صنعت غذایی کورش

مواد مصرفی و غذایی

تاسیس ۱۳۹۰

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

22 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 22 روز کاری می‌باشد