فرصت اشتغال در کلینیک ارتوپدی سپید

کلینیک ارتوپدی سپید

داروسازی و پزشکی

تاسیس ۱۳۹۴

۱ تا ۱۰ نفر

19 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 19 روز کاری می‌باشد