دعوت به همکاری در گروه احسان

گروه احسان

نیرو و انرژی

تاسیس ۱۳۶۸

۵۰ تا ۲۵۰ نفر

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

24 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 24 روز کاری می‌باشد