استخدام در صنایع ماشینهای اداری ایران- مادیران

صنایع ماشینهای اداری ایران- مادیران

پخش و توزیع

تاسیس ۱۳۴۳

بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

24 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 24 روز کاری می‌باشد