استخدامی های امروز استودیو رادیس}}

استودیو رادیس

چاپ و نشر

تاسیس ۱۳۹۲

۱ تا ۱۰ نفر

13 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 13 روز کاری می‌باشد