آگهی استخدام مدی تک سیس}}

مدی تک سیس

داروسازی و پزشکی

تاسیس ۱۳۸۰

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

16 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 16 روز کاری می‌باشد