استخدام آنلاین در توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن)

توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن)

بانکداری و مالی

تاسیس ۱۳۷۸

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

فرصت‌های شغلی فعال ۲۱

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

24 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 24 روز کاری می‌باشد