یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

کاربوم

آی تی و تلکام

تاسیس ۱۳۹۴

۱۰ تا ۵۰ نفر

مراحل فرآیند جذب درکاربوم

گام ۱

دریافت رزومه

دریافت رزومه متقاضیان از طریق فرصت های شغلی فعال در وب سایت کاربوم

گام ۲

دعوت به مصاحبه

رد و تایید اولیه رزومه ها در کمتر از یک هفته انجام شده و رزومه هایی که در اولین مرحله تایید شده اند برای مصاحبه فنی و تخصصی حضوری دعوت به مصاحبه می شوند

گام ۳

آزمون های روانشناختی

انجام آزمون های رواشناختی و تناسب شغل و شاغل متناسب با گروه های شغلی استخدامی

گام ۴

پیوستن به خانواده کاربوم

افرادی که این مراحل را با موفقیت سپری کنند پس از دوره جامعه پذیری سازمانی عضو خانواده کاربوم خواهند شد.

9 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 9 روز کاری می‌باشد