یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

توسعه زیرساخت ها و فناوری اطلاعات سیگما

آی تی و تلکام

۱۰ تا ۵۰ نفر

فرصت‌های شغلی فعال ۱۴

فرصت‌های شغلی غیر‌فعال

11 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 11 روز کاری می‌باشد