یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

چارگون

آی تی و تلکام

تاسیس ۱۳۷۷

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

24 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 24 روز کاری می‌باشد