فرصت شغلی آسان پرداخت (آپ)

آسان پرداخت (آپ)

بانکداری و مالی

تاسیس ۱۳۸۸

۲۵۰ تا ۱,۰۰۰ نفر

22 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 22 روز کاری می‌باشد