استخدام آنلاین در اسنپ

اسنپ

آی تی

تاسیس ۱۳۹۳

بیش‌از ۱,۰۰۰ نفر

تاریخچه و داستان رشد

چشم انداز سازمان

داشتن شهرهایی که شهروندانش به ماشین‌های شخصی نیازی ندارند، شهرهایی که حتی در ساعات پرترافیک از تردد روانی برخوردارند و آلودگی هوا دیگر در آنها عبارتی واقعی نیست؛ شهرهایی که تمامی مردمانش در هر جای آن دسترسی برابری به حمل ونقلی کارآمد دارند و شهرهایی که مدارس، پارک‌ها، فضای سبز و خانه‌هایش از احیای فضاهایی به وجود آمده‌است که در گذشــــــته به پارکینگ و جــــــــای پارک ماشــــــین‌های شخصی اختصاص می‌یافتند.

ماموریت سازمان

بدل شدن به بهترین راهکار حمل و نقل در ایران