یک پی

درباره یک پی

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: بانکداری

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ که با هدف تسهیل دریافت وجه بین المللی از خارج از کشور برای افراد و کسب و کارها در ایران، سرویس های سریع، مطمئن و مقرون به صرفه‌ای را در بستر امن بانکی ارائه می دهد.در صورتی که مایل به تجربه کار در یک شرکت بین المللی با چالش های جذاب و سرعت یادگیری خیره کننده در حوزه برنامه نویسی و فین تک هستی، ما منتظرتیم!

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید