یکتانت

صداقت، شفافیت، همدلی و نوآوری مستمر

درباره یکتانت

شهرک غرب، خ ایران‌زمین، خ گلستان جنوبی، روبه‌روی مسجدالنبی، ساختمان میثاق، پلاک ۳۵، طبقه‌ی ۳

 • سایت: yektanet.com
 • سال تاسیس: ۱۳۹۵
 • تعداد نفرات: ۵۰ تا ۲۵۰ نفر
 • صنعت: تجارت الکترونیک/ خدمات آنلاین

ما یکتانت را با اعتقاد به شفافیت در همه ابعاد کسب و کار ایجاد کردیم و باور داریم که تنها با صداقت و همدلی می‌توانیم به بزرگ‌ترین آرزوهایمان دست یابیم. چشم‌انداز ما، اغنای محتوای وب فارسی است که مخاطبان اینترنت بتوانند محتواهای باکیفیت را از وب‌سایت‌های ایرانی بخوانند. راه‌حل یکتانت، ایجاد زیرساخت سالم و شفافی است که تبلیغ‌کنندگان اینترنتی به بهترین نتیجه دست یابند، رسانه‌های آنلاین به درآمدهای بالاتری دست یابند و انگیزه کافی برای تولید محتوای باکیفیت فارسی داشته باشند.
ما به کمک الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، محصولات منحصربه‌فردی در حوزه تبلیغات آنلاین خلق کرده‌ایم و همواره بر اساس داده‌ها تصمیم‌گیری می‌کنیم تا روز به روز خدمات بهتر و نتیجه‌بخش‌تری را به مشتریان خود ارائه کنیم. محصولات جدید‌ ما مثل سیستم‌های recommender، تشخیص موضوعی خودکار و A/B تست با باور به اینکه آینده تبلیغات در گرو هوش مصنوعی است، توسعه داده شده‌اند.

میانگین سنی

۲۰ سال ۴۶ سال ۲۶ سال
جوان‌ترین همکار مسن‌ترین همکار میانگین سنی

سطح تحصیلی

۵

دیپلم

۳۱ %

کارشناسی

۶۲ %

کارشناسی ارشد

۲

دکترا

ماموریت سازمان

ما آمده‌ایم تا در دنیای تبلیغات آنلاین تحولات بزرگی ایجاد کنیم و با پیشنهاد دادن مطالب جذاب به کاربرها، استفاده از اینترنت را برای همه لذت‌بخش‌تر کنیم

امکانات و جذابیت‌ها

تسهیلات رفاهی

کتابخانه

میان وعده

صبحانه

ناهار

برنامه‌های آموزشی

اردوهای تیمی و آموزشی

نزدیکی به وسایل حمل و نقل

ساعات کاری منعطف

بیمه تکمیلی

امکانات تفریحی

جشن‌های تولد

اینترنت شخصی

روایت کارکنان

 • یکتانت

  ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

  آدمﻫﺎ ﺗﻮ ﻳﻜﺘﺎﻧﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺼﻤﻴ ﻢﮔﻴﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺧﻴﻠﯽ از ﻛﺎرﻫﺎ رو دارن، ﻓﺮﺻﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدن ﻫﻢ دارن و ﻣ ﯽﺗﻮﻧﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﻨﻦ، ﺗﻮ ﻳﻜﺘﺎﻧﺖ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای آد مﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺎر تﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم زﻳﺎدی رو ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮن و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻦ و ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺗﻮ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ زﻳﺎدی رو ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻦ.

 • یکتانت

  ﻣﺮﯾﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮل

  ﺷﻮق ﯾﺎدﮔﯿﺮی، ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن، ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺑﻮدن و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻫﻢ رﺷـــﺪ ﮐﺮدن از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ ﻣ ﯽﺷﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.

 • یکتانت

  رﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮم اﻓﺰار

  ﺗـــﻮی ﯾﮑﺘﺎﻧﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ "ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﻧﺘﻘﺎد ﺳـــﺎزﻧﺪه" رﻓﯿﻘﯿﻢ و ازش اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣ ﯽﮐﻨﯿﻢ. ﻓﮑﺮ ﻣ ﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﻤﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮی ﻓﻀﺎی ﭘﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻣﻮن ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﻧﻈﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻣﻮن رو دﺧﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﻬﺘﺮ ﺷﯿﻢ.

برند‌های محصولی و خدماتی

 • یکتانت

 • نجوا

 • تریبون

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید