گروه معنا

درباره گروه معنا

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر

اکتشافات معدنی در مناطق محروم

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید