گروه مشارکت های اقتصادی شنسا

درباره گروه مشارکت های اقتصادی شنسا

تسهیلگری کسب وکار. مشاوره به کارافرینان. فناورس اطلاعات. اموزش و پژوهش

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید