کیمیا فرد پویا

درباره کیمیا فرد پویا

  • تعداد نفرات: ۵۰ تا ۲۵۰ نفر
  • صنعت: تجارت و بازرگانی

www.kimiafard.com


بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید