کشتیرانی سفینه دریا

درباره کشتیرانی سفینه دریا

شرکت کشتیرانی سفینه دریا بیش از دو دهه ، به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای پیشتاز در حوزه
حمل و نقل دریایی و ارائه خدمات کشتیرانی و پشتیبانی بوده است . تحقق اهداف شرکت با داشتن
تجارب ارزنده و کسب اخرین علوم و فنون دریایی و ایجاد موقعیت بی نظیر در حوزه خلیج فارس
صورت گرفته است.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید