کانتنیک

درباره کانتنیک

ما چند تا دوست هستیم که با مشکل ناقص بودن اطلاعات درباره جامعه‌کاری در ایران برخوردیم. هدف ما جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با تجربه‌کاری برای بهبود در انتخاب مسیر شغلی, تعیین حقوق و شناخت شرکت هاست. اگر شما هم مثل ما خلا اطلاعات در رابطه با تجربه‌کاری در ایران را حس کردید به ما بپیوندید.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید