کاریز اعتماد

درباره کاریز اعتماد

شرکت ما، شرکتی پویا و ایده آل برپایه ی یادگیری بوده و در حوزه ارائه خدمات مشاوره منابع انسانی فعالیت دارد. بدینگونه که زیرسیستم های اداری و مدیریت منابع انسانی متناسب با هر سازمان ایجاد شده و در راستای اجرای آن مشاوره ارائه می شود.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید