کارن کراد

درباره کارن کراد

کارن کراد اولین سامانه تامین مالی جمعی مبتنی بر مدل مشارکت برای استارتاپ ها می باشد.
امکان ارتباط با سرمایه گذاران مطرح اکوسیستم برای استارتاپ ها فراهم می شود و استارتاپ ها در کنار جذب سرمایه، خدماتی نظیر مشاوره، ارتباط با مربیان حرفه ای و حضور در رویدادهای مختلف دریافت میکنند.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید