کارسان

درباره کارسان

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: تجارت و بازرگانی

Business Issue’s Karsan Hatra is a manufacturing company founded in ۲۰۰۷ basically specialized in Bitumen and Bituminous products, and other petroleum derivatives, trading partners are involving production, and besides, supplies are being executed to foreign markets including Afghanistan, China, India and Gulf States


آگهی‌های استخدام کارسان

Secretary

بیش از ۱ ماه قبل

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید