کاربوم

زندگی شغلی بهتر

تجربه مصاحبه خود را بنویسید
با صرف تنها یک دقیقه، به سایر کارجویان برای شناخت بهتر شرایط مصاحبه شرکت‌ها کمک کنید.

اضافه کردن تجربه مصاحبه

سمت پشتیبانی  / اولین مصاحبه

برخورد مصاحبه کننده خوب

نتیجه مصاحبه پذیرفته شدم

سطح مصاحبه آسان

مدت زمان پاسخگویی کمتر از یک هفته

نحوه آشنایی وبسایت شرکت

تجربه کلی مصاحبه

برای اولین بار که اومدم مصاحبه منتظر بودم ازم کلی سوال عجیب بپرسن که چرا جند وقته کار نکردی یا اینکه علت ترک کار قبلیم رو که بگم مورد قضاوت قرار بگیرم اما در نهایت آرامش این مصاحبه برگزار شد و سوالات ای که پرسیده و همراهی که باهام شد در زمان مصاحبه اون رو به یکی از جذاب ترین تجربه های مصاحبه ام تبدیل کرد

سوالات مصاحبه

هدفت برای آینده جیه ؟
از کاراری قبلیت راضی بودی ؟
خودت رو تو این موقعیت شغلی چجوری ارزیابی می کنی ؟

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید