پیشگامان توسعه ارتباطات

آگهی استخدام منقضی شده

کارشناس طراحی و توسعه شبکه

تهران

کارشناس پشتیبانی فنی ADSL

تهران

کارشناس NOC

تهران

کارشناس شیرپوینت (Share Point Nintex)

تهران

کارشناس Core واحد طراحی شبکه

تهران

کارشناس تضمین کیفیت

تهران

کارشناس دیتا سنتر (System Administrator)

تهران

سرپرست فروش پهنای باند

تهران

کارشناس امور مشترکین

تهران

کارشناس فروش پهنای باند

تهران

مسئول دفتر

تهران

کارشناس HelpDesk

تهران

کارشناس کنترل پروژه

تهران

کارشناس کنترل کیفیت

تهران

مدیر توسعه نرم افزار

تهران

کارشناسCRM

تهران

کارشناس تحقیقات و بازار

تهران

کارشناس زیرساخت

تهران

کارشناس شبکه

تهران

کارشناس امنیت شبکه

تهران

مدیریت دانش و مستندساز

تهران

کارشناس رضایت مشتری

تهران

کارشناس کنترل کیفیت

تهران

کارشناس برنامه ریزی استراتژیک

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید