پردازش و تحلیل داده دقیقه

درباره پردازش و تحلیل داده دقیقه

شرکت "پردازش و تحلیل داده دقیقه" در زمینه تحلیل داده ها فعالیت ‌می‌کند.
طیف خدمات شرکت: مصورسازی داده ها، روایت های بصری و ایجاد پلتفرم های نمایشی تعاملی، مدلسازی آماری، یادگیری ماشین به منظور کشف روندها، تشخیص outlier و fraud، تحلیل کسب و کار، مدیریت داده سازمانی، انباره داده، هوش تجاری و سامانه تحلیلی، مدیریت کلان داده ها
حوزه های کاری شرکت شامل تحلیل داده های بهداشت و درمان، تولید و تحلیل محتوای دیجیتال، مدلسازی آماری در بانک و موسسات مالی، و ارتباطات و مخابرات.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید