پتروشیمی شیخ بهایی

درباره پتروشیمی شیخ بهایی

حوزه نفت ، گاز ، پتروشیمی

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید