پارس مایان پرداز

درباره پارس مایان پرداز

مجتمع فناوری اطلاعات پارس مایان پرداز در سال ۱۳۸۷ با توجه به رشد و توسعه نرم افزار و فناوریهای نوین و نیاز شرکتها به نرم افزار های تخصصی و با کیفیت ثبت گردید. اساس کار این شرکت تولید نرم افزار میباشد. تولید نرم افزار در شرکت پارس مایان پرداز از چهار بخش اصلی تشکیل گردیده است: اول مرحله تحلیل و بررسی داده ها، دوم مرحله برنامه ریزی و امکان سنجی؛ سوم مرحله پیاده‌سازی، آزمون و مستندسازی؛ چهارم استقرار و نگهداری نرم افزار میباشد؛ الگو های تولید نرم افزار بسته به نوع کار و قرارداد فی مابین تعریف می گردد؛ به عنوان مثال الگو آبشاری؛ الگو حلزونی؛ الگو تکرارشونده و افزایشی؛ الگو توسعه سریع و الگو اسکرام؛ همچنین استاندارد رسمی سازماندهی فرآیند ساخت محصولات و روشی برای مدیریت و نظارت پیشرفت کارها در کلیه پروژه ها اعمال خواهد شد. پارس مایان پرداز در طراحی و توسعه ی نرم افزار های اختصاصی سال ها تجربه دارد و در این زمینه افتخارات بسیاری را کسب کرده است؛ پرسنل دپارتمان تولید نرم افزار پارس مایان پرداز به انواع زبان های برنامه نویسی تحت پلتفرمهای مختلف و دیگر فن آوری ها مسلط و حرفه ای هستند و همیشه بهترین را به شما پیشنهاد خواهند داد. واحد مشاوره فنی مجموعه پارس مایان پرداز شما را در بهترین و کم هزینه ترین روش تولید راهنمایی می نماید. برخی قابلیت‌ها ممکن است در ابتدای پروژه به خاطر مسائل مالی یا نیازمندی‌های غیر شفاف و نامشخص خارج از محدوده پروژه باشند؛ پارس مایان پرداز با فاز بندی پروژه شما و تقسیم هزینه کمک میکند تا در دستیابی به کلیه امکانات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید.

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید